Inleiding over de HTS-Autotechniek
Van de oprichting tot de fusie met de Hogeschool in Arnhem was in Apeldoorn de HTS Autotechniek gevestigd. Over deze "oorspronkelijke" HTS blijkt amper informatie te vinden op internet. Voor mij als oud-Apeldoorner èn oud-HTS-er Autotechniek was dat een vreemde zaak. Het doel van deze pagina is om de historie van de Apeldoornse periode van de HTS Autotechniek te verzamelen.

Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 15 februari 2014.
(volledige verantwoording van de bijwerkingen: zie "Paginahistorie" onderaan).

Inhoud
Historie
Historisch overzicht
Onderwijsstructuur
Laatste jaren in Apeldoorn
Vormingsactiviteiten
Einde van de gebouwen
Bronnenvermelding
Fotogalerij

    Paginahistorie

 

Logo HTS Autotechniek Apeldoorn


ga naar Inhoudsopgave Korte historie
In 1906 wordt in een Ambachtsschool in Den Haag de eerste chauffeursopleiding gestart. Een aantal jaren daarna wordt de eerste monteursopleiding opgezet. Vervolgens komt pas in 1942 in Apeldoorn een technische opleiding voor het midden- en hogerkader van de autobranche tot stand.
De toenmalige directeur van de Ambachtsschool te Apeldoorn, de heer J.J. Oltmans, die al in 1939 een Machinistenschool heeft helpen oprichten, toont in 1941 bij de Inspecteur Generaal belangstelling voor uitbreiding met een school voor de luchtvaarttechniek.
Ongeveer tegelijkertijd wordt de particuliere Auto-Technische School in Apeldoorn opgeheven. Het gevolg is dat in 1942 met behulp van de BOVAG toestemming wordt verkregen voor de oprichting van een gesubsidieerde Auto-Technische School. De totale studieduur is drie jaar met een afsluitend praktijkjaar.
In 1947 wordt de totale studieduur vier jaar met een ingebouwd praktijkjaar. Een belangrijke gebeurtenis vindt plaats in 1954: de toenmalige Auto-Technische School wordt gesplitst in twee scholen. Die twee opleidingen worden opgezet als de MTS-Autotechniek en de HTS-Autotechniek.


ga naar Inhoudsopgave Historisch overzicht
Historisch overzicht van de HTS-Autotechniek in Apeldoorn.

jaar onderwijs organisatie huisvesting
1941 Toenmalige directeur van de Ambachtsschool (AS) en Machinistenschool (MS) toont bij de Insepcteur Generaal belangstelling voor de uitbreiding met een school voor de luchtvaarttechniek.
Opheffing particuliere ATS aan de Amersfoortseweg 17-10, o.l.v. Fedde van den Bosch en Anna Bartha Cruijff.
1942 Start gesubsidieerde ATS.
Totale studieduur: 3 jaar met afsluitend praktijkjaar
Bevoegd gezag:
Vereniging ter Bevordering van Ambachtsonderwijs te Apeldoorn, tevens bevoegd gezag van AS en MS.
Directeur 3 scholen: J.J. Oltmans.
Oprichting tot stand gekomen met behulp van de BOVAG
Schoolgebouw aan de Molenstraat 13, waar AS en MS zijn gehuisvest (tot 1959).
1946   ATS en MTS worden afgescheiden van AS. Alle 3 scholen nog onder één bevoegd gezag.
Directeur 2 scholen: J.J. Oltmans (tot 1951)
Villa aan de Van de Houven van Oordtlaan 8 voor deel theorie- en technisch tekenen-lessen (tot 1949). Centrale Keuken ("gaarkeuken") aan de Duivenlaan 29 voor deel praktijklessen (tot 1959)
1947 Totale studieduur:
4 jaar met ingebouwd praktijkjaar, o.a. ter verkrijging van Middenstandsdiploma
   
1949 MS wordt SvS   Villa aan de Loolaan 46 voor deel theorie- en technisch tekenen-lessen (tot 1957).
Gebouw aan de 1e Sluisweg 6 voor bankwerken (tot 1952).
1951   ATS en SvS krijgen nieuw bevoegd gezag:
Stichting voor Technisch Onderwijs (STO).
 
1952   Garage aan de Ritbroekstraat 54 voor deel praktijklessen (tot 1959).
1954 ATS wordt omgevormd in MTS en HTS Pand aan Kanaal Noord 130 voor deel theorie- en technisch tekenen-lessen (tot 1959); tijdelijk i.v.m. nieuwbouw aan de Loolaan 46.
1959   In gebruikname nieuwe schoolgebouw aan de Loolaan 46.
1977   In gebruikname gebouw aan de Condorweg 10 voor de HTS
1979 Invoering differentiatie HTS:
- Voertuigtechniek
- Wegtransporttechniek
Aankoop gronden voor uitbreidingen aan de Loolaan en Condorweg.
1982   Aankoop bedrijfspand Kayersdijk 39 t.b.v. nieuw Voertuigtechnisch Laboratorium
1987   Ingebruikname nieuw Voertuigtechnisch Laboratorium aan de Kayersdijk 39
1989   Fusie met Hogeschool voor Techniek in Arnhem  
1996     Verhuizing naar Hogeschool voor Techniek in Arnhem


ga naar Inhoudsopgave Onderwijsstructuur
De HTS-Autotechniek heeft in 1979 twee differentiaties ingevoerd, namelijk Voertuigtechniek en Wegtransporttechniek. De totale studieduur is vier jaar. Na het eerste jaar moet de student kiezen voor één van beide differentiaties. Het derde studiejaar is een praktijkjaar met stages in verschillende bedrijven. In het vierde studiejaar worden twee trimesters besteed aan voor elke differentiatie verschillende examenvakken en een trimester aan de afstudeeropdracht en als afsluiting daarvan de openbare verdediging van de afstudeerscriptie.
De differentiatie Voertuigtechniek is meer constructief gericht, de differentiatie Wegtransporttechniek meer ondernemersgericht. Als men de vakken onderscheidt in technische en bedrijfskundige, dan kan men zeggen dat het accent bij de Voertuigtechniek wordt gelegd op de technische vakken en bij de Wegtransporttechniek op de bedrijfskundige vakken.

ga naar Inhoudsopgave Laatste jaren in Apeldoorn
In 1982 wordt dichtbij de Condorweg aan de Kayersdijk 39 een hal gekocht voor het opzetten van een nieuw voertuigstechnisch laboratorium. Vanwege de in die tijd moeizame Overheidsfinanciën wordt deze hal pas in 1987 ingericht en in gebruik genomen. Hiermee komt een eind aan het gebruik door de HTS van een vleugel aan de achterzijde (Piet Joubertstraat) van het MTS-gebouw. In 1989 fuseert de HTS Autotechniek met de Hogeschool voor Techniek in Arnhem, vanwege de toenmalige door het Rijk gewenste schaalvergroting. Diverse jaren daarna verhuist de HTS uit Apeldoorn naar Arnhem.

ga naar Inhoudsopgave Vormingsactiviteiten
Omdat de vorming van de studenten niet alleen door colleges kan plaatsvinden, zijn er drie belangrijke activiteiten, namelijk de studentenhuisvesting SASHA (Stichting Autotechnische Studenten Huisvesting Apeldoorn), het studentencorps Totis Viribus en het studentenblad Knalpot. Het corps heeft een aantal jaren de beschikking gehad over een sociëteit aan de Prins Willem Alexanderlaan 1.
Daarnaast wordt er vrijwel jaarlijks een nachtelijke rally georganiseerd.

ga naar Inhoudsopgave Einde van de gebouwen
Beide gebouwen aan de Condorweg en aan de Loolaan hebben een roemloos einde gekregen.
Het gebouw aan de Condorweg is in gebruik genomen door diverse bedrijven waaronder een sportschool. In de nacht van 16 op 17 juli 2008 is het gebouw door een onbekende oorzaak volledig afgebrand.
Het gebouw aan de Loolaan werd in oktober/november 2008 afgebroken om plaats te maken voor drie appartementencomplexen De Looreijne.

Door middel van deze links is de oorspronkelijke locatie aan de Loolaan en aan de Condorweg te zien.

ga naar Inhoudsopgave Fotogalerij
Klik op een foto om een vergroting te zien.
 Algemeen

[1]

[2]

[19]
 
 Laboratorium Piet Joubertstraat, 1985

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]
 
 Gebouw Condorweg 10, 1985

[13]

[14]
 
 Docenten

[15]

[16]

[17]

[18]


ga naar Inhoudsopgave Bronnenvermelding
     Literatuurlijst
  • Persoonlijk foto-archief Han Gunnink
  • Studentenblad "Knalpot", jubileumnummer 1982
  • "De geboorte van de auto", uitgave HTS 1984 t.g.v. het 100-jarig bestaan van het motorvoertuig


ga naar Inhoudsopgave Paginahistorie
Deze web-pagina heeft de volgende wijzigingen ondergaan (van onder naar boven):

  Laatst bijgewerkt: 15-02-2014
      - 15-02-2014: kijk- en bladermogelijkheden van de fotogalerij verbeterd
      - 25-10-2008: Paragraaf "Einde van de gebouwen" toegevoegd
      - 05-11-2006: Foto's 15 t/m 19 toegevoegd
      - 04-11-2006: Foto's 1 t/m 14 toegevoegd
      - 03-11-2006: Pagina HTS Autotechniek Apeldoorn opgezet